FJELLHAMAR TORG
Fjellhamar Torg 2016
Fjellhamar Torg er visjonen om et sentrum, visjonen om framtidens Fjellhamar. For oss arkitekter har dette vært et særdeles spennende prosjekt, da det omfatter hele spennet fra de store grep til gjennomarbeidede detaljer og materialvalg.

Dette er ikke bare boligutvikling, men også stedsutvikling. Fjellhamar Torg er i sin essens en møteplass, med rom for de hverdagslige gjøremål, som å gå i butikken, som å gå på cafe, som å møte en nabo ved hekken - det er dette som utgjør et hjem. Å fylle prosjektet med hva som skal til har vært vår målsetting. Og i landlige omgivelser, men rett ved jernbanen som bringer deg videre til verden, har Fjellhamar Torg det beste utgangspunkt.

Dette er ikke et prosjekt der de enkleste løsningene er repetert, hvor alt er likt og til forveksling. Her er hver kvadratmeter diskutert og vurdert. Dette gjenspeiles av materialbruken og i fasademotivene, hvor tradisjonelle håndverkstradisjoner er tatt i bruk, men fortolket gjennom et moderne uttrykk.

Bygningskomplekset består av et podium i tre etasjer med parkering i kjeller, butikker og andre publikumsrettede funksjoner mot gateplan. På dette etableres det frodige tunet, tilrettelagt for lek, for prat, for de planlagte og for de tilfeldige møter. Rundt dette, og henvendt mot tunet, ligger leilighetene. Om du ønsker å delta eller trekke deg tilbake vil du uansett ha oversikt.

De tre slanke leilighetslamellene i henholdsvis fire og fem etasjer, ligger skjermet, luftig og orientert mot sør. De gode solforholdene er videre optimalisert gjennom utformingen av leilighetene, som med god takhøyde, høye vinduer. Vekselsvis utkragede balkonger, gir maksimalt lysinnslipp og utsyn.

Det er ellers lagt vekt på stor spredning i leilighetstyper for videre å oppnå et egnet mangfold av beboere; unge, gamle, barnefamilier og single – fordi vi mener at folk har godt av hverandre.

Truls Hagbarth Grimstad
Silvilarkitekt, LMR arkitektur