Byggestart & forventet overtagelse
Det er nå besluttet byggestart og alle kjøpere er i tillegg varslet pr brev som følger:
Styret i Stasjonsgaarden AS hever herved forbeholdet og har besluttet byggestart av Fjellhamar Torg, Byggearbeidene er igangsatt med offisiell oppstartsdato 01.02.2017.

Med bakgrunn i ovenfor nevnte planlegges boligen ferdigstilt i perioden juni til september 2019, dog senest den 30.09.2019, som er å regne som en siste bindende frist for å ha boligen klar for overtakelse for Kjøper (jmf. Bustadoppføringslova).

Med dette er selgers forbehold når det gjelder gjennomføringen av prosjektet hevet, og forventet overtagelse er nå i perioden juni til sept 2019, dog senest 30/9-19 som er å regne som en siste bindende frist for å ha boligen klar for overtakelse for kjøper.
Skriv ut