Status fremdrift veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 29.09.2017

Status fremdrift veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 29.09.2017

Vi går nå inn i den avsluttende delen av veiprosjektet.
De dype VA-grøftene er i ferd med å fylles igjen, og nedleggelse av kabler i neste sjikt av grøftene er nå godt i gang. Kabel-arbeidet vil fortsette til medio oktober. 

Endring av gangvei fra Øvre Grønliveien:
Fra og med uke 40 (høstferie) vil gangveien fra Øvre Grønliveien legges om noe fra dagens situasjon. Den vil ikke lenger gå foran Øvre Grønlivei 1.

For den resterende del av veiprosjektet vil nå gangveien krysse gjennom den fremtidige rundkjøringen og ned til jernbane-undergangen. 

Kjøre-tunnellen vil deles i to; en fil til bilister og en fil til gående. Adkomst til jernbanen vil være som normalt via den sør-vestlige adkomsten, den som er tilpasset rullestol/barnevogner. 

Gangkulverten vil nå stenges frem til åpning av anlegget grunnet gravearbeider i gangkulvert-åpning.

Dersom alt går etter planen vil rundkjøring, samt veiene Haneborgveien/Haneborg allè åpnes for gjennomkjøring ved månedsskifte oktober/november. 

Resterende arbeid i Øvre Grønliveien:
Som nevnt tidligere vil arbeidene i Øvre Grønliveien avsluttes noe senere.
Adkomst til pendler-parkering vil være som i dag, via Haneborglia og ned Øvre Grønliveien.


Siste oppdatering av arbeidene kommer mot slutten av oktober.


Vi i Fjellhamar Torg ønsker dere alle en riktig fin høstferie!

Med vennlig hilsen
Silje Irene Fjellheim
Prosjektleder Fjellhamar Torg
Skriv ut