Personvernerklæring

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

Sist oppdatert: 08.07.2019

Når du er tar kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg etter de nye kravene til slik behandling stipulert i Personvernsforordningen som trådte i kraft 25. Mai 2018 i Europa.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

For spørsmål utover dette om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss direkte.

Vår kontaktperson for spørsmål om personvern er:
Silje Irene Fjellheim
E-post: s.fjellheim@olavsgaard.no


1: Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?
Vårt primære behandlingsgrunnlag er interessentlisten. På Fjellhamartorg.no kan du melde deg på denne listen. For at vi skal kunne kontakte deg trenger vi følgende personlig data: Navn, E-post, Telefon, Adresse, Postnummer og Poststed.

Vi vil kun bruke denne dataen til følgende behandling:

1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

2. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk med mindre du har gitt eksplisitt samtykke til annen behandling. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

2: Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. All deling av din data uten ditt samtykke vil være forbudt under gjeldende regelverk. Bortsett fra ved henvendelse fra Norske myndigheter.

3: Lagringstid
Personopplysninger vi har samtykke til å lagre vil kun bli lagret i den periode det trengs for å oppfylle behandlingsgrunnlaget. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

4: Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn eller kopi av personlig data vi har samlet og lagret på deg som person.
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre mulighet til å rette innsigelse mot behandlingen og kreve å få dataen oversendt deg. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

5: Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6: Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


Skriv ut