siste asfaltarbeid

I disse dager skrapes det av det midlertidige asfalt-laget som ble lagt før sommeren. Dette gjøres for å legge det siste endelige slitelaget asfalt på det nye veisystemet på Fjellhamar sentrum vest. 

Det nye asfalt-laget legges ila neste uke (uke 33). I forbindelse med dette arbeidet vil et av løpene til tider stenges, men det vil da være manuell dirigering slik at fremkommelighet vil bli ivaretatt.

I uke 34 vil veisystemet ferdigstilles med oppmerking av hvite striper/fotgjengerfelt, dette arbeidet vil i hovedsak utføres på nattestid.

Dette til informasjon.


Skriv ut