Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest 05.02.2018

Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest 05.02.2018

Som de fleste av dere kanskje har fått med dere åpnet vi rundkjøringen og Haneborgveien/Fjellhamarveien før jul.

Vi åpnet også Øvre Grønliveien i ett kjørefelt oppover fra rundkjøringen midlertidig mandag 29.01.2018. Det viser seg dog at flere ikke overholder skiltingen om innkjøring forbudt, noe som skaper farlige situasjoner.

Etter pålegg fra Lørenskog kommune vil veien av sikkerhetsmessige årsaker derfor stenges fra mandag 05.02.2018 inntil den kan åpnes for kjøring i begge retninger. 

På grunn av værforholdene er det ikke mulig å angi eksakt tidspunkt for åpning men vi planlegger å  åpne medio februar. 

Årstiden medfører at det ikke er mulig å asfaltere denne veien ferdig. Endelig ferdigstillelse med asfaltering vil bli utført som fort værforholdene tillater dette. 
 
Skriv ut