Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest 14.12.17

Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest 14.12.17

Arbeidene med rundkjøringen og Haneborgveien/Fjellhamarveien nærmer seg nå ferdigstillelse, og vi kan med glede meddele at vi planlegger åpning av denne strekningen fredag 15.12.17.

Opprinnelig gangtrase i Haneborgveien og gjennom undergangen vil nå åpnes igjen, og den midlertidige gangtunnellen rundt byggeplassen vil bli fjernet.

I forbindelse med den nye rundkjøringen på Fjellhamar må som kjent nedre del av Øvre Grønliveien tilpasses nytt kryss.

Dette arbeidet er startet opp denne uken og vil pågå frem til midten av neste uke.
Øvre Grønliveien vil fra og med 20.12.17 bli åpnet for gjennomkjøring.

Det gjenstår dog noe arbeider på denne strekningen og arbeidene vil gjenopptas ila uke 1, 2018.

Gjenstående arbeider vil bl.a. være tilpasning av fortau på samme strekning i Øvre Grønliveien, sette kantstein for nytt fortau, samt legge nye kabler i bakken for nye lyktestolper. 

Asfaltering vil utføres ila første halvdel av februar eller så snart værforholdene tillater det.
For å fullføre veiarbeidene kan det bli nødvendig å stenge deler av Øvre Grønliveien igjen, men det forsøkes å holde ett løp nordover åpent.

Vi ønsker igjen å takke alle som har vært berørt av de trafikale utfordringene vi har hatt i denne perioden. Takk for tålmodigheten og forståelsen, og takk for at dere har bidratt med å vise hensyn til de myke, og mest utsatte trafikantene som ferdes på Fjellhamar.

Vi i veiprosjektet ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år!


Med vennlig hilsen
Silje Irene Fjellheim
Prosjektleder, Fjellhamar Torg.
Skriv ut