Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest, pr 31.03.2017

Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest, pr 31.03.2017

Undergangen på Fjellhamar har nå vært stengt i 4 uker.
Dette har vært en oppstartsperiode for alle involverte og vi føler nå at gangtrafikken flyter fint og at spesielt barna har begynt å venne seg til det nye gangmønsteret, noe vi er veldig glad for. 

Entreprenør AS Realbygg har hjelpemann ute hver dag mellom 7.30 – 8.30 og 13.30-14.30 for å hjelpe de myke trafikantene over krysset Haneborgveien/Haneborg allè. 

Biltrafikken er fortsatt en utfordring for de som ferdes i småveiene i Grønlia/Haneborgåsen, men dette er også blitt litt bedre etter at Politiet innførte enveis-kjøring i Fritjof Nansensvei.
 
Dette er, og vil være, en utfordrende periode for alle involverte, og vi ber om at alle er med og viser hensyn og bidrar på sin måte til at dette skal gå så bra som mulig frem til åpning av undergangen igjen. Vi i Fjellhamar Torg oppfordrer alle til å holde fartsgrenser i området og at alle bilister nå tar ekstra hensyn til gangtrafikken som nå er spesielt utsatt. Det er også viktig at alle overholder enveis-kjøringen i Fritjof Nansensvei slik at ikke unødvendige farlige situasjoner oppstår.

Vi har også fått en bekymringsmelding fra barnehagen Tre Troll i Idunsvei. Det kan virke som om mange kjører «snarveien» gjennom Idunsvei istedenfor å kjøre Haneborg Allè helt ned til Haneborgveien. Dette gjør at Idunsvei nå har blitt en gjennomkjøringsvei, noe som er uheldig mht barnehagen som ligger langs veien, spesielt ved henting og levering av barn på morgen og ettermiddager. Dette er generelt en uoversiktelig vei da det er mye parkerte biler i veien. Vi har tatt saken opp med Lørenskog kommune og Statens Vegvesen for å forsøke å skilte midlertidig «kun kjøring til eiendommene, ingen gjennomkjøring». Inntil dette evt kommer på plass oppfordrer vi alle til å ta seg de 5 sekundene ekstra det tar å kjøre Haneborg Allè helt ned til Haneborgveien. Dette er for å trygge barna som ferdes i området, og de 5 sekundene er noe vi alle har tid til.

Når det gjelder åpning av bommer mellom Strømmen og Fjellhamar er det en pågående dialog mellom Lørenskog Kommune og Skedsmo Kommune. Det er Skedsmo Kommune som eier og administrerer disse bommene så det er opp til de om de ønsker å åpne bommene eller ikke. Status i denne saken er at det nå skal opp til politisk høring i Skedsmo Kommune. Lørenskog kommune jobber med saken og vi håper alle på et positivt vedtak på denne saken. Det skal dog sies at Skedsmo Kommune tidligere har vært negativt innstilt til en slik ordning. De mener det er uforsvarlig å slippe gjennom trafikken på Statsråd Ihlensvei og Nedre grønliveien da det ikke er fortau eller tilstrekkelig bredde på veiene til nødvendig sikring av de myke trafikantene.

Vi vil komme tilbake med evt ny informasjon i denne saken så snart det foreligger.


Status veiarbeider:


Vi har kommet godt i gang med arbeidene i veigrunnen. De første kum-systemene er lagt ned og gravearbeidene for traseen for de nye vannrørene gjennom krysset og mot Haneborgveien er nå også godt i gang.
Den store vannkulverten som skal legges under den nye rundkjøringen har forventet oppstart i mai.

Etter 4 uker med arbeider er vi i rute for å bli ferdige med arbeidene ihht anslått fremdrift, dvs ferdigstillelse ila juli/august. 

Vi vil kommer med nye statusoppdateringer ca hver 4 uke.
Neste vil dermed være i månedsskifte april/mai.
Skulle det være noe utvikling i noen av sakene nevnt over vil vi fortløpende komme med informasjon.

Vi ønsker alle berørte en fortsatt fin vår fremover og en riktig god påske!

Med vennlig hilsen
Silje Irene Fjellheim
Prosjektleder, Fjellhamar Torg.
 
Skriv ut