Status Veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 07.07.2017.

Status Veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 07.07.2017.

Veiprosjektet har nå pågått i 4 mnd, og det er fortsatt god fremdrift på arbeidene.
Som tidligere nevnt er dette er svært omfattende prosjekt, og selv om det kanskje kan være vanskelig for utenforstående å se god fremdrift, ser vi som arbeider tett med grunnentreprenøren at nye kum- og rørsystemer kommer i bakken i hht planlagt fremdrift.

 
Ny trasè for vann og avløp legges i disse dager langs Haneborgveien i retning Idunsvei.
Den store vannkulverten er også i ferd med å legges ned, men pga størrelsen på denne kulverten legges den i bakken i flere etapper.
 
Som tidligere nevnt har Lørenskog Kommune nå bestemt seg for å bytte ut gamle vann- og avløpsledninger fra undergangen og opp i Øvre Grønliveien.

Dette har vist seg som noe mer omfattende arbeide enn først antatt, da nye og gamle rør går om hverandre og flere av rørene faktisk må graves ut for hånd. Det er ømfintlig arbeid da alle rørene idag er i full drift med vann/avløp forsyninger til store deler av Grønlia-åsen.

Som varslet i forrige oppdatering vil dessverre disse nye arbeidene bestilt av Lørenskog kommune få konsekvenser for planlagt ferdigstillelse.
Vår grunnentreprenør har anslått arbeidsomfanget på disse arbeidene til ca 11 uker, og samtidig anslått et korrigert tidspunkt for ferdigstillelse til september/oktober. 
 
Vi som grunneier, og utleier, i området ser selvfølgelig på denne forsinkelsen som svært uheldig, men ser samtidig at det er fornuftig å gjøre disse arbeidene i samme moment som de allerede pågående arbeidene ifbm veiprosjektet. Dette for å unngå at Lørenskog kommune må stenge veien over en lengre periode på et senere tidspunkt.
Myke trafikanter (spesielt barn) og bilister har nå gjort seg godt kjent med det nye trafikkmønsteret og av sikkerhetsmessige årsaker er det mer fornuftig å ikke lage nye trafikale løsninger igjen om kort tid.
 
Vi håper igjen på deres forståelse og tålmodighet med arbeidene som pågår på Fjellhamar.
Vi ser frem til å kunne åpne veien, og presentere et helt nytt og bedre vei-system for dere til høsten!
 
Neste fremdrifts-oppdatering vil komme i slutten av august.
 
Vi i Fjellhamar Torg ønsker dere alle sammen en fortsatt riktig god sommer!


Med vennlig hilsen
 
Silje Irene Fjellheim
Prosjektleder, Fjellhamar Torg
 
Skriv ut