Status Veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 31.08.2017.

Status Veiprosjekt - Fjellhamar sentrum vest pr 31.08.2017.

Hei alle sammen og vel overstått sommerferie!

Veiprosjektet har nå pågått i ca 6 mnd. 
Vi har møtt på noen utfordringen underveis som var vanskelig å forutse, samt at omfanget av arbeidet også har økt underveis i prosessen. Som varslet i siste statusoppdatering har dette dessverre medført noen forsinkelser på ferdigstillelsen av prosjektet.

Arbeidet langs Haneborgveien går fremover og det er nå allerede begynt gjenfylling  av grøftene og vi kan snart begynne på vei-oppbygging.Det skal også skiftes ut  høyspent-ledninger, fiber-kabler og tele/data, dette arbeidet vil pågå i de siste ukene før ferdigstillelse.

Arbeidet med nedsettelse av granittstein vil starte ved undergangen ila uke 38.

Dette betyr at vi ila kort tid vil kunne se begynnelsen på slutten av veiprosjektet på Fjellhamar sentrum vest.

Vi antar å være ferdig med Haneborgveien og rundkjøring og dermed åpning av undergangen til månedsskifte oktober/november.

Øvre Grønliveien:

Arbeidet i Øvre Grønliveien er dessverre noe mer tidkrevende. Her venter vi på rør- og materialdeler fra leverandør. Det er gamle rør oppover i Øvre Grønlivei som gjør at det må spesial-bestilles rør-deler for å koble nytt over til gammelt.

I tillegg må denne delen av veien tilpasses ny vei-høyde for rundkjøringen i det nye krysset.
 
Nedre del av Øvre Grønliveien må derfor holdes stengt til medio november.
Det vil fortsatt være åpent for gangtrafikk, og adkomst til pendler-parkering vil være som idag, via Haneborg-/Grønlia.
 
Dette har vært en lang og krevende prosess, men vi gleder oss over at vi ila høsten kan åpne et helt nytt vei-anlegg som vil gi et løft til Fjellhamar sentrum vest, og ikke minst bli et sikrere område å ferdes i.
 
Neste oppdatering vil komme rundt månedsskifte september/oktober, da bør vi være kun noen få uker unna ferdig vei!


Fjellhamar Torg ønsker dere alle sammen en riktig fin sensommer og høst fremover!
 

Med vennlig hilsen

Silje Irene Fjellheim
Prosjektleder Fjellhamar Torg
 
Skriv ut